Sector inzichten

Technologie, media en telecommunicatie

Technologie-, media- en telecommunicatiebedrijven (TMT) ondersteunen alle andere sectoren en de vraag naar hun producten en diensten is groter dan ooit. Van software voor digitale handtekeningen tot de implementatie van een 5G-infrastructuur en IoT, de industrie is fundamenteel voor de toekomst. Dit vergroot het accent op cyberveiligheid, zeker ook gezien belangrijke recente gebeurtenissen die kwetsbaarheden in wereldwijde besturingssystemen en toeleveringsketens blootleggen.

Hoe presteert de technologie, media en telecommunicatie sector?

2.5 (basis)


De gemiddelde CyQu-beoordeling voor technologie-, media- en telecommunicatieorganisaties wereldwijd is 2.5 / 4 (basis).

Wat betekent dit? Deze beoordeling geeft aan dat de volwassenheid van cybersecurity zich op een basisniveau bevindt. Organisatorische Risicomanagementpraktijken en -technologie voor cyberveiligheid zijn niet geformaliseerd, en risico's worden op een ad-hoc en soms reactieve manier beheerd. Risicomanagementpraktijken en -technologieën zijn niet organisatiebreed in gebruik.

Onderzoek de meest relevante cyberrisico's voor technologie-, media- en telecommunicatieorganisaties, wijs ze toe aan de belangrijkste beveiligingsmaatregelen en bepaal welke acties uw organisatie kan nemen om de risico’s te mitigeren.

Klik hieronder (+) voor meer informatie

*Aon’s Cyber Quotient Evaluation (CyQu). is een online self-assessment platform voor cyberrisico’s. CyQu evalueert cyberrisico’s over negen beveiligingsdomeinen en 35 kritieke controlegebieden.

Dit rapport is gebaseerd op eigen gegevens uit Aon’s Cyber Quotient (CyQu), en deskundig inzicht vanuit verschillende sectoren. Het rapport focust op vier belangrijke risicothema’s die prominent aanwezig zijn bij technologie-, media- en telecommunicatieorganisaties.

Lees verder


Nieuwe dreigingen verkennen:

Snelle digitale evolutie

Verrassend is dat 22% van de organisaties geen gebruik maakt van penetratietesten, in wat voor vorm dan ook, om hun bedrijfsomgeving te testen. Gezien de immateriële aard van technologie, media, en telecommunicatie activa, wordt het creëren van een veerkrachtige infrastructuur steeds belangrijker.

Ken je partners:

Het risico van derden

Het risicobeheer van derden bracht een aanzienlijke splitsing in de sector aan het licht, waarbij 28% van de organisaties aangaf dat cyberveiligheid niet specifiek wordt meegenomen bij het sluiten van contracten met derden. 20% geeft aan dat cyberveiligheid juist een cruciaal onderdeel is van alle contracten, waarbij expliciete vereisten en minimumnormen in de contractformulering ingebouwd zijn.

Focus op maatregelen:

Ransomware

Bij endpoint-beveiliging zien we verschillende reacties. 37% van de organisaties beschikt over zeer basale maatregelen, terwijl daar tegenover 31% juist de beste methodes toepast. Ook blijkt dat 34% van de organisaties endpoints niet monitoren op verdachte activiteiten en dit is een uitdaging die aangepakt moet worden.

Perfectioneer de basis:

Wet- en regelgeving

Het trainen van gebruikersbewustzijn is een grote focus geweest in deze sector. 46% van de organisaties geeft aan een robuust proces te gebruiken, inclusief beveiligingstraining, regelmatige phishing tests en herhaling hiervan. 22% van de organisaties had echter moeite om een goede en consistente benadering van dataclassificatie te implementeren. Dit betekent dat gevoelige gegevens mogelijk niet geïdentificeerd zijn en niet het juiste beschermingsniveau krijgen.

De kansen