Nieuwe dreigingen verkennen:

Snelle digitale evolutie

Aan de kant, CTO, CIO en CFO! COVID-19 trad in 2020 toe tot de C-suite en leidde tot grote veranderingen; bedrijven werden gedwongen om snel externe werkplekken te organiseren en digitaal klantcontact mogelijk te maken.

Elk punt voor een gelijkmatige en strategische digitale agenda werd aan de kant geschoven om te kunnen overleven. Misschien is uw organisatie snel overgestapt naar de cloud. Onder tijd- en kostendruk verplaats je met ‘lift and shift’ je bestaande architectuur snel naar een nieuwe cloudomgeving. Maar misschien denkt u nu dat deze strategie - hoe noodzakelijk op dat moment ook - aanzienlijke beveiligingsnadelen met zich meebracht en misschien zelfs de vele voordelen van de cloud tenietdeed.

Of misschien heeft uw organisatie de pandemie wel doorstaan, maar roept het bestuur nu op tot meer innovatie; dringt het bijvoorbeeld aan tot de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) om slimmere beslissingen te nemen.

Verandering lijkt constant te zijn geworden en dat is ook zo. Organisaties bevinden zich in een proces van digitale evolutie. Het voortdurende streven naar innovatie - denk aan Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) en Smart City initiatieven - zal in 2021 nog meer cyberrisico’s opleveren. Organisaties die in deze omgeving opereren, worden opgeroepen om de verwachte voordelen van een digitale agenda af te wegen tegen het cyberrisico dat ze introduceren met de implementatie van nieuwe technologieën of bedrijfsmodellen.

Als onderdeel van een organisatiebrede aanpak is het essentieel om de cyberrisico’s en dreigingen te identificeren, risico’s zo nodig te mitigeren door middel van de beste cyberbeveiligingsaanpak, voorbereid te zijn op incidenten, te overwegen welk deel van het risico overgedragen wordt via een verzekering en vervolgens de huidige en beschikbare polissen te bekijken om ervoor te zorgen dat nieuwe risico’s zijn gedekt.


Organisaties worden uitgedaagd om de nieuwe dreigingen te verkennen die voortkomen uit een snelle, digitale evolutie.

Onderzoek de meest relevante cyberrisico’s die voortkomen uit de snelle digitale evolutie, wijs ze toe aan de belangrijkste beveiligingsmaatregelen en bepaal welke acties uw organisatie kan nemen om de risico’s te mitigeren


*Aon’s Cyber Quotient Evaluation (CyQu) is een cyberrisicobeoordeling die de risicovolwassenheid beoordeelt op negen kritieke domeinen. Deze domeinen zijn onderverdeeld in 35 kritieke controlegebieden.

2 | Ken je partners: Het risico van derden