Contact

Als u meer inzicht nodig heeft of meer wilt weten over CyQu, vul dan het onderstaande formulier in.

Over Aon

Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen. Aon heeft in Nederland 15 locaties met 2.600 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Voor meer informatie over onze mogelijkheden gaat u naar: http://aon.mediaroom.com De informatie in dit document en de uitspraken die worden weergegeven, zijn van algemene aard en zijn niet bedoeld om de omstandigheden van een bepaalde persoon of entiteit aan te pakken. Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken en bronnen te gebruiken die we betrouwbaar achten, biedt dat geen garantie dat dergelijke informatie accuraat is vanaf de datum waarop ze is ontvangen of dat ze in de toekomst accuraat zal blijven. Niemand mag naar dergelijke informatie handelen zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie.

The information contained herein and the statements expressed are of a general nature and are not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information and use sources we consider reliable, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© Aon plc 2021. Alle rechten voorbehouden. aon.nl/cyber