Sector inzichten

Productie

Productiebedrijven hebben niet dezelfde achtergrond als data-intensieve sectoren, zoals financiële instellingen. Tegenwoordig zien productiebedrijven een versnelling in het tempo van technologische veranderingen zoals bij de digitale wereldwijde toeleveringsketen, verbonden apparaten zoals Human Machine Interfaces (HMI), Industrial Control Systems (ICS) en het Industrial Internet of Things (IIOT).

Hoe presteert de productie sector?

2.2 (basis)


De gemiddelde CyQu-beoordeling voor productiebedrijven wereldwijd is 2.2 / 4 (basis).

Wat betekent dit? Deze beoordeling geeft aan dat de volwassenheid van cybersecurity zich op een basisniveau bevindt. Organisatorische Risicomanagementpraktijken en -technologie voor cyberveiligheid zijn niet geformaliseerd, en risico's worden op een ad-hoc en soms reactieve manier beheerd. Risicomanagementpraktijken en -technologieën zijn niet organisatiebreed in gebruik.

Onderzoek de meest relevante cyberrisico's voor productie bedrijven, wijs ze toe aan de belangrijkste beveiligingsmaatregelen en bepaal welke acties uw organisatie kan nemen om de risico’s te mitigeren.

Klik hieronder (+) voor meer informatie

*Aon’s Cyber Quotient Evaluation (CyQu). is een online self-assessment platform voor cyberrisico’s. CyQu evalueert cyberrisico’s over negen beveiligingsdomeinen en 35 kritieke controlegebieden.

Dit rapport is gebaseerd op eigen gegevens uit Aon’s Cyber Quotient (CyQu), en deskundig inzicht vanuit verschillende sectoren. Het rapport focust op vier belangrijke risicothema’s die prominent aanwezig zijn bij productie bedrijven.

Lees verder


Verkennen van nieuwe dreigingen:

Snelle digitale evolutie

Het is wellicht niet verrassend dat klanten in de productiesector een sterke focus hebben op maatregelen tegen omgevingsinvloeden. Zo heeft 37% van alle organisaties een N + 1 configuratie (parallelle redundantie) voor belangrijke systemen, brandbestrijding en continue stroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply (UPS)).

Ken je partners:

Het risico van derden

Fabrikanten worden afhankelijker van een groot aantal derde partijen, die hun waardeketen ondersteunen. Toch blijft meer dan de helft (57%) van de organisaties ad-hoc implementaties uitvoeren, zonder dat zij een consistent due diligenceplan hebben geformaliseerd. Het meest zorgwekkende is misschien wel dat 17% helemaal geen due diligence procedure voor derden heeft.

Focus op maatregelen:

Ransomware

Van de fabrikanten implementeert 60% geen tweefactorauthenticatie (2FA) wat een cruciale extra beveiligingslaag is,. Zonder authenticatie en encryptie, heeft 46% van de organisaties moeite met logging en het monitoren van endpoints, waardoor de controle op industriële controlesystemen (ICS) en kritische operationele netwerken slecht is. Het meest verrassende is dat fabrikanten nog steeds achterlopen met de responsmogelijkheden voor incidenten en nog niet klaar zijn om bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Perfectioneer de basis:

Wet-en regelgeving

Van de fabrikanten heeft 46% geen beveiligingsoplossing die een consistente en herhaalbare dataclassificatie ondersteunt. Dit is ook van invloed op hun vermogen om aanvullende gegevensbeschermingsmaatregelen in te zetten.

Sector inzichten

Zakelijke dienstverlening